สวัสดีครับ....กลับมาพบกันอีกแล้วว
 
พอดีโดนเพื่อนไซโคเพลงมา...อันที่จริงชินก็ไม่ได้สนใจเพลงนี้เท่าไหร่หรอก
 
แต่พอโดนไซโคด้วย βιοζ-δ ปุ๊บ...กรี๊ดเลย!!! เพราะมาก!!!
 
แล้วเราก็เลยไปหาเนื้อเพลง...ปรากฏว่า....
 
"อ่านไม่ออก"
 
ก็เลยไปอ่านคอมเม้นท์ดู เขาบอกว่า เป็นภาษาเยอรมัน
 
เราก็เลยนึกถึง นาระตัน เป็นคนแรกเลย
 
เราก็เลยโยนลิ้งค์เพลงกับเนื้อไปให้นาระตันช่วยเขียนคำอ่านให้...
 
แต่นาระตันใจดี เลยแถมคำแปลมาด้วย
 
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ นาระตัน TT/\TT
 
เอาล่ะ เข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า...
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Guilty Crown OST - Bios – [Fight Theme]

 

Die Ruinenstadt ist immer noch schön.

ดี   รู-อี-เน่น-ฉะ-ตั้ท    อีสท์  อิม-เม่อ  น้อค  โชวน

เมือง Ruinenstadt นั้นสวยงามเสมอ


Ich warte lange Zeit auf deine Rückkehr.

อิคช์ วา-เท้อ ลัง-เง้อ ไซท์ เอ้าฟ์ ได-เน่อ รุ้ค-แคร

ฉันรอเวลากลับมาของเธออยู่


In der Hand ein Vergissmeinnicht…

อิน  แด  ฮัน  ไอ  แฟ-กิส-มาย-นิคช์

ในมือมีดอก forget me not

 

 

I might be just like a bird in the cage.

ตัวฉันนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับนกที่อยู่ในกรง
How could I reach to your heart?

จะทำอย่างไรจึงจะสื่อไปถึงใจของเธอได้
I need you to be stronger than anyone.

ฉันต้องการที่จะให้เธอแข็งแกร่งกว่าทุกคน
I release my soul so you feel my song.

ฉันปลดปล่อยดวงวิญญาณ เพื่อให้เธอได้สัมผัสถึงบทเพลงของฉัน

 

 

Regentropfen sind meine Tränen.

เร-เก่น-ท้อฟ-เฟ่น   ซิ้น  มาย-เน่อ  เทร-เน่น

น้ำฝนนั้นคือน้ำตาของฉัน


Wind ist mein Atem und meine Erzählung.

วินด์ อิส มาย อา-เท่ม อุ่น  มาย  แอร์-เซ-ลุ่ง

ลมนั้นคือการหายใจและเรื่องราวของฉัน


Zweige und Blätter sind meine Hände.

ซะ-ไว้-เก่อ  อุ้น เบล็ท-เท่อ ซิ้น  มาย-เน่อ  เฮ้น-เด่อ

กิ่งและใบนั้นคือมือของฉัน


Denn mein Körper ist in Wurzeln gehüllt…

เด็น   มาย  คอ-เพ่อ  อิส  อิน  วัว-เซลน์  เก-ฮืด

เพราะร่างกายฉันถูกห่อหุ้มอยู่ในราก


Wenn die Jahreszeit des Tauens kommt,

เวน  ดี  ยา-เรส-ไซท์  เดส  เทา-เอ็นส์ คอมท์,

เมื่อเวลาแห่งการละลายกลับคืนมา


Werde ich wach und singe ein Lied.

แวร์-เด่อ อิคช์ วัค อุ่น ซิง-เง่อ อาย ลีด

ฉันจะตื่นนอนและร้องเพลงหนึ่เพลง


Das Vergissmeinnicht, das du mir gegeben hast, ist hier…

ดาส  แฟ-กีส-มาย-นิคช์,  ดาส  ดู  เมีย  เก-เก้-เบ่น ฮาสท์  อิส  เฮีย

ดอก forget me not , ที่เธอให้ฉันมายังอยู่กับฉัน

 

 

Erinnerst du dich noch?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค

เธอยังจำได้มั้ย?


Erinnerst du dich noch an dein Wort, das du mir gegeben hast?

แอ-ริน-เนส ดู ดิคช์ น็อค อัน เดน ว้อท. ดาส ดู เมีย เก-เก-เบ้น หัสท์?

เธอยังจำคำที่เธอเคยบอกฉันได้มั้ย?


Erinnerst du dich noch?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค

เธอยังจำได้มั้ย?


Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem du mir…?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค อัน เดน ท้าค อัน เด็ม ดู เมีย....?

เธอยังจำได้มั้ย ในวันที่เธอและฉัน

 

 

Wenn die Jahreszeit des Vergissmeinnicht kommt,

เวน  ดี  ยา-เรส-ไซท์  เดส แฟร์-กีส-มาย-นิคช์ คอมท์,

เมื่อเวลาแห่งการละลายกลับคืนมา


Singe ich ein Lied!

ซิง-เง่อ อิคช์ อาย ลีด

ฉันจะร้องเพลงเพลงหนึ่ง


Wenn die Jahreszeit des Vergissmeinnicht kommt,

เวน  ดี  ยา-เรส-ไซท์  เดส  แฟร์-กีส-มาย-นิคช์ คอมท์,

เมื่อเวลาแห่งการละลายกลับคืนมา


Rufe ich dich!

รู-เฟ่อ  อิคช์ ดิคช์

ฉันจะเรียกเธอ !

 

 

Erinnerst du dich noch?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค

เธอยังจำได้มั้ย?


Erinnerst du dich noch an dein Wort, das du mir gegeben hast?

แอ-ริน-เนส ดู ดิคช์ น็อค อัน เดน ว้อท. ดาส ดู เมีย เก-เก-เบ้น หัสท์?

เธอยังจำคำที่เธอเคยบอกฉันได้มั้ย?


Erinnerst du dich noch?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค

เธอยังจำได้มั้ย?


Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem du mir…?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค อัน เดน ท้าค อัน เด็ม ดู เมีย....?

เธอยังจำได้มั้ย ในวันที่เธอและฉัน

 

 

It could be the whole of the problem chance your body.

มันอาจจะเป็นโอกาสของปัญหาทั้งหมดในตัวเธอ
I need you to be stronger than anyone.

ฉันต้องการที่จะให้เธแข็งแกร่งกว่าใคร
I release my soul so you feel my breath.

ปลดปล่อยดวงวิญญาณเพื่อให้เธอได้สัมผัสถึงลมหายใจของฉัน
Feel my move.

สัมผัสการเคลื่อนไหวของฉัน

 

 

Regentropfen sind meine Tränen.

เร-เก่น-ท้อฟ-เฟ่น   ซิ้น  มาย-เน่อ  เทร-เน่น

น้ำฝนนั้นคือน้ำตาของฉัน


Wind ist mein Atem und meine Erzählung.

วินด์ อิส มาย อา-เท่ม อุ่น  มาย  แอร์-เซ-ลุ่ง

ลมนั้นคือการหายใจและเรื่องราวของฉัน


Zweige und Blätter sind meine Hände.

ซะ-ไว้-เก่อ  อุ้น เบล็ท-เท่อ ซิ้น  มาย-เน่อ  เฮ้น-เด่อ

กิ่งและใบนั้นคือมือของฉัน


Denn mein Körper ist in Wurzeln gehüllt…

เด็น   มาย  คอ-เพ่อ  อิส  อิน  วัว-เซลน์  เก-ฮืด

เพราะร่างกายฉันถูกห่อหุ้มอยู่ในราก


Wenn die Jahreszeit des Tauens kommt,

เวน  ดี  ยา-เรส-ไซท์  เดส  เทา-เอ็นส์ คอมท์,

เมื่อเวลาแห่งการละลายกลับคืนมา


Werde ich wach und singe ein Lied.

แวร์-เด่อ อิคช์ วัค อุ่น ซิง-เง่อ อาย ลีด

ฉันจะตื่นนอนและร้องเพลงหนึ่งเพลง


Das Vergissmeinnicht, das du mir gegeben hast, ist hier…

ดาส  แฟ-กีส-มาย-นิคช์,  ดาส  ดู  เมีย  เก-เก้-เบ่น ฮาสท์  อิส  เฮีย

ดอก forget me not , ที่เธอให้ฉันมายังอยู่กับฉัน

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

βιοζ-δ


Erinnerst du dich noch? 

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค

เธอยังจำได้มั้ย?

Erinnerst du dich noch an dein Wort, das du mir gegeben hast?

แอ-ริน-เนส ดู ดิคช์ น็อค อัน เดน ว้อท. ดาส ดู เมีย เก-เก-เบ้น หัสท์?

เธอยังจำคำที่เธอเคยบอกฉันได้มั้ย?

Erinnerst du dich noch ?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค

เธอยังจำได้มั้ย?

Erinnerst du dich noch an den Tag an dem du mir...?

แอ-ริน-เนส  ดู  ดิคช์ น็อค อัน เดน ท้าค อัน เด็ม ดู เมีย....?

เธอยังจำได้มั้ย ในวันที่เธอและฉัน

 

 

 Die Ruinenstadt ist immer noch schön

ดี   รู-อี-เน่น-ฉะ-ตั้ท    อีสท์  อิม-เม่อ  น้อค  โชวน

เมือง Ruinenstadt นั้นสวยงามเสมอ

Ich warte lange Zeit auf deine Rückkehr  

อิคช์ วา-เท้อ ลัง-เง้อ ไซท์ เอ้าฟ์ ได-เน่อ รุ้ค-แคร

ฉันรอเวลากลับมาของเธออยู่

In der Hand ein Vergissmeinnicht

อิน  แด  ฮัน  ไอ  แฟ-กิส-มาย-นิคช์

ในมือมีดอก forget me not

 

 

Regentropfen sind meine Tränen

เร-เก่น-ท้อฟ-เฟ่น   ซิ้น  มาย-เน่อ  เทร-เน่น

น้ำฝนนั้นคือน้ำตาของฉัน

Wind ist mein Atem und mein Erzählung

วินด์ อิส มาย อา-เท่ม อุ่น  มาย  แอร์-เซ-ลุ่ง

ลมนั้นคือการหายใจและเรื่องราวของฉัน

Zweige und Blätter sind meine Hände

ซะ-ไว้-เก่อ  อุ้น เบล็ท-เท่อ ซิ้น  มาย-เน่อ  เฮ้น-เด่อ

กิ่งและใบนั้นคือมือของฉัน

Denn mein Körper ist in Wurzeln gehüllt

เด็น   มาย  คอ-เพ่อ  อิส  อิน  วัว-เซลน์  เก-ฮืด

เพราะร่างกายฉันถูกห่อหุ้มอยู่ในราก

 

 

 

 

wenn die Jahreszeit des Tauens kommt,

เวน  ดี  ยา-เรส-ไซท์  เดส  เทา-เอ็นส์ คอมท์,

เมื่อเวลาแห่งการละลายกลับคืนมา

werde ich wach und singe  ein Lied

แวร์-เด่อ อิคช์ วัค อุ่น ซิง-เง่อ อาย ลีด

ฉันจะตื่นนอนและร้องเพลงหนึ่งเพลง

das Vergissmeinnicht, das du mir gegeben hast  ist hier...

ดาส  แฟ-กีส-มาย-นิคช์,  ดาส  ดู  เมีย  เก-เก้-เบ่น ฮาสท์  อิส  เฮีย...

ดอก forget me not , ที่เธอให้ฉันมายังอยู่กับฉัน...

 

 

Vergissmeinnicht =  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ดอกforget me not

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
สุดท้ายนี้ยังไงก็ขอขอบคุณนาระตันมากๆเลยนะครับ TT/\TT